w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Sto tysięcy odsłon na prawnikwpomocyspolecznej.pl

Sto tysięcy odsłon na prawnikwpomocyspolecznej.pl

Sto tysięcy odsłon prawnikwpomocyspolecznej.pl

   15 marca 2014 r., w sobotni deszczowy poranek, pojawiła się w mojej głowie koncepcja zrobienia dla środowiska w którym na co dzień pracuję, czegoś więcej niż tylko odpłatne wykonywanie obowiązków służbowych.

   Przed stworzeniem mojej strony, miałem przyjemność spotykać się i wymieniać doświadczeniami zawodowymi z pracownikami, zatrudnionymi głównie w mniejszych Ośrodkach Pomocy Społecznej.

   W jednostkach o mniejszych zasobach kadrowych i finansowych, często brak jest osób mogących pozwolić sobie na bieżącą i szczegółową analizę orzecznictwa, formułowanie indywidualnych i przemyślanych uzasadnień decyzji administracyjnych, czy chociażby gruntowne śledzenie zmian w prawie.

      Dlatego też, w Ośrodkach tych, pracownicy często nie są w stanie sprostać trudnym i nie dającym się ubrać w przysłowiowy szablon zagadnieniom.

   Ogromna ilość obowiązków, przy jednoczesnym braku jasnych i dostępnych dla pracownika Ośrodka rozwiązań, stanowią główną przyczynę frustracji, zmartwień i zakłopotania, którego niejednokrotnie byłem świadkiem. Dodając do tego presję i naciski ze strony szefa, który oczekuje od swych podwładnych konkretów i efektywnego działania, łatwo dostrzec olbrzymie zapotrzebowanie na usługi prawnicze w Ośrodku.

   Właśnie te spostrzeżenia, stanowiły podstawę dla stworzenia strony internetowej, na której osoby profesjonalnie zajmujące się realizowaniem zadań Ośrodka, znaleźć będą mogły odpowiedź, przynajmniej na część swoich pytań, z jednej strony usprawniając i przyśpieszając realizację obowiązków służbowych, z drugiej doskonaląc swoje dotychczasowe umiejętności, a to poprzez poszerzanie swojej wiedzy o nowe horyzonty.

Sto tysięcy odsłon prawnikwpomocyspolecznej.pl   Niespełna półtorej roku później (13 sierpnia 2015 r.), liczba odwiedzin na mojej stronie przekroczyła wartość stu tysięcy odsłon.

    Ktoś powie nie wiele. Jednak uwzględniając ograniczoną ilość pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej oraz dość wąski zakres tematyczny publikowanych przeze mnie artykułów, odczytuję ten wynik jako ogromny sukces, za który podziękowania należą się także Państwu.

   Zaczynając od zera, nie spodziewałem się bowiem tak ogromnego zainteresowania tematem, w tym licznych wiadomości, komentarzy i opinii kierowanych przez Państwa na moją pocztę.

   Dziś wiem, że korzyści płynące z możliwości wymiany doświadczeń w skali ogólnokrajowej (globalnej), wzajemna dyskusja oraz szeroki zakres przedstawianych przez Państwa przypadków, to wartości nie dające się wycenić, a co najważniejsze, przynoszące obustronne korzyści.
 

   Wciąż rosnące zainteresowanie tematyką związaną z pracą w Ośrodku Pomocy Społecznej, zachęca do jeszcze większej aktywności z mojej strony, która w następnych miesiącach znajdzie przełożenie na publikacje, w coraz to nowszych dziedzinach, w których funkcjonuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

   Tak jak na początku, zapraszam więc do przeglądania zasobów na mojej stronie, aktywnego komentowania publikacji w niej zamieszczonych oraz kierowania pytań, na które z całą pewnością, wspólnie znajdziemy odpowiedzi.

z wyrazami szacunku

Grzegorz Rajski