w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Rachunek Rodzinny

Rachunek Rodzinny

Rachunek Rodzinny

 

   Już jest!!!

   Nowy, indywidualny oraz niedostępny dla komornika!!!

   Rachunek rodzinny to nowe narzędzie zaproponowane przez rząd Beaty Szydło, a wprowadzone nowelizacją prawa bankowego, która weszła w życie 20 sierpnia    2016 r.

   Na czym polega instytucja „rachunku rodzinnego”?

   To specjalny rachunek bankowy, który będzie mogła założyć każda osoba / rodzina korzystająca ze świadczeń realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej.

    Rachunek ten jest bezpłatny i wpływać na niego mogą tylko i wyłącznie środki finansowe pochodzące z Ośrodka Pomocy Społecznej.

   Bank nie będzie mógł pobierać żadnych prowizji czy też opłat, z tytułu np. wydania karty bankomatowej, czy też utrzymania konta. Nie będzie można też naliczyć jakichkolwiek opłat za wypłaty z tak utworzonego rachunku.

    Na tak utworzony rachunek, będą mogły wpływać tylko i wyłącznie środki z ośrodka pomocy społecznej. Nie będzie więc można, na rachunek ten przekazywać alimentów, płaconych przez osoby fizyczne.  

   Rozwiązanie to uwalnia nas od bałaganu, który panował  w egzekucji prowadzonej przez komorników. Często bowiem, komornik który zajął nam konto, nie mógł ustalić jakie środki zostały zgromadzone na zajętym rachunku bankowym. Stąd po zajęciu, komornicy podnosili, że nie wiedzieli, że środki zgromadzone na koncie to świadczenia przyznane przez ośrodek pomocy społecznej.  

   Odpowiadając na pytanie, dlaczego rachunek rodzinny jest tak ważną instytucją, wskażę na kilkumiesięczne batalie przed sądami, które dopiero po długim wyczekiwaniu pozwalały zatrzymać egzekucję komorniczą ze środków pochodzących np. z pomocy społecznej.

   Tymczasem, tak zarówno przepisy procedury cywilnej, jak również przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wyraźnie zabraniają egzekucji ze świadczeń realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej.

   Dotychczas, osoby korzystające z pomocy ośrodka pomocy społecznej nie były na tyle „doinformowane” by od razu po otrzymaniu świadczeń, przedstawić komornikowi decyzję o przyznaniu świadczeń z ośrodka pomocy społecznej oraz rachunku, na który świadczenia te będą przekazywane.

   W konsekwencji, bardzo często komornik zajmował świadczenia, które z mocy ustawy nie podlegają egzekucji, zaś próba zatrzymania tego procederu, trwała nieraz kilka miesięcy.

   Zakładając takie konto, podopieczni ośrodka pomocy społecznej (w tym osoby / rodziny korzystające ze świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czy też zasiłków dla opiekuna) mogą czuć się bezpiecznie, gdyż komornik nie będzie miał dostępu do przekazanych przez ośrodek świadczeń.

   Uwaga!!!

   Choć sama nowelizacja tego nie przewiduje, aby założyć rachunek rodzinny najprawdopodobniej trzeba będzie zabrać ze sobą zaświadczenie ośrodka pomocy społecznej, które potwierdzi nr konta z którego będą realizowane wpłaty oraz samo uprawnienie do świadczeń realizowanych przez ośrodek.

   Zachęcam więc każdego do wizyty w banku i założenia rachunku rodzinnego.

    Myślę, że dbając o dobro naszych podopiecznych, których życie już nie raz doświadczyło, informacja taka powinna zostać przekazana już w dniu składania wniosku o świadczenia rodzinne, wychowawcze czy też wniosku o świadczenia z pomocy społecznej.

   Czytaj cały tekst ustawy nowelizującej prawo bankowe:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001177