w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Pomoc Prawna

Moje projekty:

Zapraszam do korzystania z projektów aktów prawnych oraz wzorów pism i decyzji, które mogą się przydać każdej osobie zatrudnionej w ośrodku pomocy społecznej. 
 
Przed pobraniem plików proszę zapoznać się z regulaminem udostępniania materiałów na prawnikwpomocyspolecznej.pl 
 
Mam nadzieje, że udostępnione dane, okażą się przydatne.

Pomoc Prawna

 

 

Świadczenia rodzinne:

 
  1. Projekt decyzji zmieniającej wysokość zasiłku pielęgnacyjnego 2018-2019;

 

Pomoc społeczna: