w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Pomoc prawna

Pomoc prawna

Przepisy, przepisy, przepisy...
   Przepisy, przepisy, przepisy….

   Ktoś ma odwagę zapytać, po co ta zakładka?

   Liczba ustaw, rozporządzeń, umów międzynarodowych,  okólników, wytycznych i interpretacji, przeraża nawet najbardziej ambitnych prawników.

   Gąszcz przepisów i częste zmiany, które i tak nie nadążają za wciąż zmienną, otaczającą nas rzeczywistością, w stopniu znacznym utrudniają nam pracę.

   Z drugiej strony ich permanentny rozwój stanowi reakcję na dynamiczne zmiany naszego życia społecznego i wciąż nowe, piętrzące się potrzeby. Ostatecznie dynamiczna i sprawna reakcja ustawodawcy,  w postaci coraz to nowszych procesów legislacyjnych, wygrywa ze stagnacją i ospałą nowelizacją naszego systemu prawnego, dzięki czemu stajemy się coraz bardziej precyzyjni i doskonali.

   Dynamiczny rozwój naszego społeczeństwa, w tym także w dziedzinie szeroko pojmowanego systemu zabezpieczenia społecznego, nie pozostawia nam wyboru. Trzeba czytać, czytać i jeszcze raz czytać, zaś proces edukacji i poziom naszej wiedzy, skazane są na ciągłe poszerzanie horyzontów, o coraz to nowsze i bardziej szczegółowe regulacje prawne.

   Praktyka pokazuje jednak, jak trudno przejść od teorii do czynów. Łatwo czytać, słuchać i dyskutować. Gdy przyjdzie czas by usiąść i napisać konkretną decyzję bądź pismo świat nie wygląda już tak kolorowo....

   Ta właśnie zakłada stanowi odpowiedź na wasze potrzeby....

   Masa przepisów, ciągłe zmiany i nie sprzeczne wzajemnie interpretacje sprawiają, że sporządzenie prawidłowego pisma bądź decyzji stanowi nie lada trudność.

   Wtedy zjawić sie powinna profesjonalna pomoc prawna, która "wie o czym pisze...."

   Niestety nie zawsze tak jest i ja o tym wiem... Właśnie dlatego ta zakładka...

   Jak kamień na robaka, kwaśne mleko na spalone plecy, czy też wentyl bezpieczeństwa, gdy termin goni a w głowie pustka.....

   Kopiujcie, miejcie,  podstawiajcie pod konkretne przypadki, niech praca wreeeeeee !!!