w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - O mnie

O mnie

     Witam wszystkich internautów.

     Jestem prawnikiem zatrudnionym w Ośrodku Pomocy Społecznej. Swoją karierę zawodową rozpocząłem w 2009 r., Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niepołomicach.

    W połowie 2016 r. złożyłem z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski i od tego też czasu, niezależnie od realizacji obowiązków służbowych „na pełnym etacie” mogę także pochwalić się indywidualną praktyką radcowską we własnej Kancelarii.

    Jeżeli chodzi o doświadczenie zawodowe w branży zabezpieczenia społecznego, w pierwszej kolejności wskazać należy na kompleksową i profesjonalną obsługę „macierzystego” Ośrodka Pomocy Społecznej. W instytucji tej od wielu lat, codziennie, zmagam się z problemami rządzącymi pomocą społeczną, świadczeniami rodzinnymi i wieloma innymi dziedzinami prawa, w ramach których funkcjonuje każdy Ośrodek Pomocy Społecznej.

     Niezależnie od zatrudnienia w Niepołomicach, mogę pochwalić się także współpracą z wieloma innymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, zlokalizowanymi tak zarówno na szczeblu gminnym jak powiatowym.

     Przewodniczę także Stowarzyszeniu Pomoc Bliźniemu w Niepołomicach, które prowadzi Dom Pomocy Społecznej w Staniątkach, jak również placówkę dziennego pobytu – Dzienny Dom Wsparcia dla Osób Starszych w Staniątkach.

    Zachęcam wszystkich do zapoznania się z publikacjami zamieszczonymi na mojej stronie, mając nadzieje, że materiały zamieszczone na portalu prawnikwpomocyspoleczej.pl, z jednej strony pomogą pracownikom nie mogącym liczyć na stałe wsparcie prawnika, z drugiej strony licząc na cenną wiedzę o problemach i zapotrzebowaniu na pomoc prawną w powyższym zakresie.

Grzegorz Rajski