w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Aktualności

Aktualności

2015.02.18

- ODO - Moduł z rejestrem ABI już aktywny!!!

Ruszył moduł z rejestrem ABI
       Aktualnie moduł nie umożliwia dokonywania zgłoszeń administratorów bezpieczeństwa informacji bądź monitów o zmianach osobowych, jednak rejestr podlegać będzie modyfikacjom, które w ostateczności (podobnie jak rejestracja zbiorów danych osobowych) będzie w pełni zinformatyzowana.

   Pamiętajmy, że dotychczas powołani administratorzy bezpieczeństwa informacji w Ośrodkach, wyznaczeni na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych (w brzmieniu dotychczasowym), do czasu zgłoszenia ich do rejestru, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 r., nadal pełnią funkcję ABI, zachowując dotychczasowe kompetencje.

   Ustawowy, półroczny termin na oficjalne zgłoszenie do rejestru, pozwala wstrzymać się z pisemnym zgłoszeniem, oczekując na aktywność ze strony GIODO, która uzupełni moduł na stronie E-GIODO, także o możliwość dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem internetu.

   Dlatego też wstrzymam się ze zgłoszeniem, do czasu aż realizacja obowiązku notyfikacji ustanowienia administratora w Ośrodku będzie mogła zostać dokonana za pośrednictwem internetu.

Monit GIODO dostępny pod: http://www.giodo.gov.pl/560/id_art/8366/j/pl

Stan prawny na dzień: 18 lutego 2015 r.

Czytaj także: Przetwarzanie danych osobowych w Ośrodku – od czego zacząć…

Na temat zmian czytaj:
http://www.prawnikwpomocyspolecznej.pl/. Zmiany-w-ustawie-o-ochronie-danych-osobowych.html