w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Aktualności

Aktualności

2014.10.29

Kampania społeczna "ty decydujesz"...

kampania społeczna "ty decydujesz"

„ty decydujesz”

   To hasło przewodnie kampanii społecznej, mającej na celu ograniczanie występowania zjawiska przemocy oraz problemu alkoholowego w rodzinie. Cel ten organizatorzy chcą osiągnąć poprzez skierowanie uwagi odbiorców na kwestie podejmowania odpowiedzialności za swoje wybory, konsekwencje własnych decyzji oraz możliwość dokonywania zmian
w każdym momencie swojego życia.

   W październiku mieszkańcy gminy Niepołomice mogą spotkać się z billboardami, plakatami oraz ulotkami kampanii. Z początkiem miesiąca widoczne były biało czarne plakaty z napisem „W KAŻDEJ CHWILI … ty decydujesz” oraz „ZA KAŻDYM RAZEM … ty decydujesz”. Ponieważ przekaz nie był do końca jasny, zwracał na siebie uwagę i budził zaciekawienie.

czytaj więcej...

Żródło: http://www.niepolomice.naszops.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/kampania-spolecznia-ty-decydujesz