w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Zakładka O. P. S.

Zakładka O. P. S.Ośrodek Pomocy Społecznej
  
Podstronę tą podzieliłem na kilka podstawowych filarów, w ramach których funkcjonuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

   Nie mogło zabraknąć pomocy społecznej sensu stricte oraz świadczeń rodzinnych, jako dwóch najważniejszych dziedzin zabezpieczenia społecznego, za których funkcjonowanie na terenie gminy odpowiada właśnie Ośrodek Pomocy Społecznej. 

   Dodatkowo podstawy ochrony danych osobowych w Ośrodku oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, które w ostatnim okresie zyskało na znaczeniu.

   Czy to wszystko?

   Każdy pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej, zdaje sobie sprawę, że to zaledwie główka od szpilki.

   Patrząc na cały wachlarz zadań realizowanych w gminie przez Ośrodek Pomocy Społecznej, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że całej działalności Ośrodka nie można zamknąć w niespełna pięciu podstronach.

   W miarę możliwości, katalog ten będzie rozszerzany. Proszę jednak o cierpliwość i zrozumienie. Pisanie o całej działalności Ośrodka nie jest bowiem zadaniem łatwym, a co gorsza każdy wpis pochłania ogromną ilość czasu.

   Mam nadzieje, że informacje zamieszczone w poszczególnych działach, będą Państwu przydatne, a zgromadzone materiały pomocne.

Grzegorz Rajski